Môj kód Programovanie v príkladoch

Git rýchlo

2008-10-12
 

Tento článok som napísal pre používateľov, ktorí sa chcú naučiť používať git - systém na správu verzií zdrojových kódov, ktorý vytvoril Linus Torvalds.

Článok je napísaný vo forme otázka: odpoveď a je teda akýmsi prehľadom základných potrieb používateľa pri každodennom používaní git-u. Nezahŕňa väčšinu príkazov a pokrýva iba najnutnejšiu oblasť, ktorú každý nutne potrebuje. Množstvo vecí bolo prebratých z git tutoriálu. Tak, pusťme sa do toho.

 1. Pridal som nové súbory/adresáre, ktoré chcem dať do repozitára
  • najpoužívanejšie: git add adresar -> pridá všetko rekurzívne v adresári adresar do gitového indexu, ale necommitne to ešte do samotného repozitára
  • všeobecne: git add subor1 subor2 ...
  • git add . -> pridá všetky súbory/adresáre rekurzívne z aktuálneho adresára do indexu (tiež zmeny necommitne)
 2. Chcem vytvoriť commit
  • najpoužívanejšie: git commit -a -> commitne všetko, v čom nastane zmena, nové súbory a adresáre do repozitára nepridáva
  • git add zmenene_subory ; git commit -> najprv pridá do indexu súbory, ktoré čakajú na commit (zmenené súbory) a potom to commitne
 3. Chcem si pozrieť, aké commity už mám
  • git log -> vypíše zoznam commitov (konkrétne zmeny neuvádza)
  • git log --since=”kedy” -> vypíše zoznam commitov od “kedy” do súčastnosti, kde “kedy” môže byť napr.: “3.11.2006”, “3 minutes ago”, “4 days ago”, ….
  • git log -p -> vypíše okrem zoznamu commitov aj konkrétne zmeny, ktoré boli vykonané (diff-y)
  • git log --graph -> vypíše textovo-grafický zoznam commitov (pekné)
 4. Chcem zistiť, aké zmeny som urobil v repo (ktoré ešte nemám commitované)
  • git diff -> vypíše diff pre každý zmenený súbor
  • git diff --cached -> to isté, treba ale použiť vtedy, ak pred tým bol príkaz git add (teda keď sa zmenil index)
  • najpoužívanejšie: git status -> zistí stav repozitára a vypíše zoznam súborov, ktoré sa zmenili, a tiež tie, ktoré ešte nikdy neboli pridané do repozitára (untracked files)
 5. Chcem poslať zmeny na server
  • git push server master -> z lokálneho adresára pošle všetky commity na server server, do vetvy master (druhýkrát sa už názov vetvy nemusí uvádzať). URL servera môže byť typu ssh, http alebo aj git protokol v rôznych tvaroch
 6. Chcem si stiahnuť zmeny, ktoré urobil niekto iný (zo servera)
  • najpoužívanejšie: git pull server master -> zo servera server stiahne tie commity, ktoré nemám, do môjho lokálneho adresára (z vetvy master, ale to sa po prvom raze nemusí uvádzať)
  • git fetch server; git merge -> to isté, len po častiach: najprv stiahne informácie o nových commitoch a potom ich mergne = zlúči s lokálnym repozitárom
 7. Nechce mi odoslať moje commity na server, lebo by vznikol konflikt (push mi nefunguje)
  1. git fetch server -> najprv si stiahnem informácie o commitoch zo servera, tak zistím aj informácie o budúcej kolízii
  2. git show FETCH_HEAD -> potom si pozriem, aké nové commity si môžem stiahnuť a tak môžem zistiť, čo bude spôsobovať kolíziu (tento krok je možné vynechať)
  3. git pull server -> ďalej si stiahnem všetky konfliktné commity. GIT sa najprv pokúsi konflikt vyriešiť sám a ak sa mu to nepodarí, automaticky vyznačí miesta v súboroch, v ktorých nastal konflikt
  4. git diff -> zistím, kde sú vyznačené konflikty
  5. vyznačené konflikty v súboroch treba opraviť ručne.
  6. git commit -a -> opravené konflikty commitnem do repa
  7. git push server -> a nakoniec pošlem commity na server (moje komity aj s vyriešeným konfliktom)
 8. Chcem si pozrieť obsah súboru readme.txt, aký bol pred 10-timi commitmi, ktorý sa nachádzal vo vetve “master”
  • git show master~10:readme.txt

Podobné články

Komentáre